Inzulín pre diabetikov zadarmo: ako sa dostať a kto to potrebuje

Ľudia, ktorí sú diagnostikovaní s cukrovkou, by mali počas celého svojho života monitorovať hladinu cukru v krvi, pravidelne užívať lieky znižujúce cukor predpísané lekárom a podávať inzulín.

Aby bolo možné monitorovať zmenu v parametri glukózy v krvi, existujú špeciálne zariadenia pre diabetikov, s ktorými môžu pacienti vykonávať testy doma bez toho, aby sa museli kedykoľvek obrátiť na kliniku.

Medzitým je cena glukomerov a spotrebného materiálu pre prevádzku tohto zariadenia pomerne vysoká. Z tohto dôvodu majú mnohí diabetici otázku, môžu dostať inzulín a iné lieky zadarmo a koho by mali kontaktovať?

Výhody pre diabetes

Všetci pacienti s diagnózou diabetes mellitus automaticky spadajú do preferenčnej kategórie. To znamená, že na základe štátnych dávok majú nárok na voľný inzulín a iné lieky na liečbu ochorenia.

Aj diabetici so zdravotným postihnutím môžu dostať bezplatnú letenku do lekárne, ktorá sa poskytuje každé tri roky ako súčasť úplného sociálneho balíka.

Pacienti s diagnózou diabetu 1. typu majú nárok na: t

 • Získajte bezplatné inzulínové a inzulínové striekačky;
 • V prípade potreby podstúpiť hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení na poradenské účely;
 • Získajte zadarmo merače krvnej glukózy na testovanie krvného cukru doma, ako aj spotrebný materiál pre zariadenie v množstve troch testovacích prúžkov denne.

V prípade diabetes mellitus prvého typu sa často predpisuje zdravotné postihnutie, preto sa pre diabetikov so zdravotným postihnutím zavádza dodatočný benefit, ktorý zahŕňa potrebné lieky.

V tomto ohľade, ak lekár predpisuje drahý liek, ktorý nie je na zozname zvýhodnených liekov, pacient môže vždy požadovať a prijímať podobný liek zadarmo. Viac informácií o tom, kto má nárok na zdravotné postihnutie z dôvodu cukrovky, nájdete na stránkach našej webovej stránky.

Lieky sa vydávajú výlučne na lekársky predpis, pričom požadovaná dávka by mala byť zapísaná do vydaného lekárskeho dokladu. Inzulín a iné lieky môžete dostať do lekárne jeden mesiac od dátumu uvedeného na lekárskom predpise.

Vo výnimočných prípadoch sa lieky môžu podávať skôr, ak je v recepte uvedené oznámenie o naliehavosti. V takom prípade sa ihneď uvoľní inzulín, ak je k dispozícii, alebo najneskôr do desiatich dní.

Psychotropné lieky sú podávané bezplatne počas dvoch týždňov. Recept na omamné látky je potrebné aktualizovať každých päť dní.

Pri diabete druhého typu má pacient právo na:

 1. Získajte voľné lieky potrebné na zníženie hladiny glukózy. U diabetikov sa predpisuje s uvedením dávky, na základe ktorej sa inzulín alebo lieky podávajú na mesiac.
 2. Ak je potrebné podať inzulín, pacientovi sa podá bezplatný glukomer so spotrebným materiálom v pomere tri testovacie prúžky denne.
 3. Ak sa inzulín nevyžaduje u diabetikov, môže tiež dostať testovacie prúžky zadarmo, ale musíte si kúpiť meter sami na vlastné náklady. Výnimkou sú pacienti so zrakovým postihnutím, ktorým sú pomôcky vydávané za výhodných podmienok.

Deti a tehotné ženy môžu dostať inzulín a inzulínové striekačky zadarmo. Majú tiež právo vydať prístroj na meranie krvnej glukózy a spotrebný materiál na meranie hladiny cukru v krvi, vrátane pera striekačky.

Okrem toho deti dostanú letenku do sanatória, kde si môžu odpočinúť buď samostatne, alebo v sprievode rodičov, ktorých pobyt hradí aj štát.

Cestovanie na miesto odpočinku na akomkoľvek druhu dopravy, vrátane vlaku a autobusu, je bezplatné a vstupenky sa vydávajú okamžite. Vrátane rodičov, ktorí sa starajú o choré dieťa mladšie ako 14 rokov, je potrebné využiť výšku priemernej mesačnej mzdy.

Ak chcete využiť tieto výhody, musíte od lekára získať v mieste bydliska doklad, ktorý potvrdzuje prítomnosť choroby a právo na pomoc od štátu.

Odmietnutie sociálneho balíka

Ak nie je možné navštíviť sanatórium alebo liečebňu, diabetik môže dobrovoľne odmietnuť predpísaný lekársky sociálny balík. Súčasne za neudelenie poukážok dostane pacient finančnú náhradu.

Je však dôležité pochopiť, že zaplatená suma bude v porovnaní so skutočnými životnými nákladmi na území miesta odpočinku neprimerane malá. Z tohto dôvodu ľudia zvyčajne odmietajú sociálny balík len vtedy, ak z nejakého dôvodu nie je možné povolenie použiť.

Čo sa týka získania preferenčných liekov, diabetici môžu napriek dobrovoľnému odmietnutiu dostávať inzulín a iné lieky znižujúce cukor. To isté platí pre inzulínové striekačky, glukomery a spotrebný materiál na testovanie hladiny cukru v krvi.

Bohužiaľ, dnes je situácia taká, že mnoho diabetikov sa rozhodlo využiť možnosť vzdania sa výhod v prospech prijímania slabých platieb ako kompenzácie od štátu.

Pacienti sú často motivovaní zlým zdravotným stavom, odmietajú liečbu v sanatóriu. Ak však vypočítate náklady na dvojtýždňový pobyt v mieste odpočinku, ukáže sa, že platby budú 15-krát nižšie ako náklady na plnohodnotnú cestu pre diabetikov.

Nízka životná úroveň mnohých pacientov si vyžaduje odmietnutie kvalitnej liečby v prospech minimálnej finančnej pomoci.

Medzitým ľudia neberú vždy do úvahy skutočnosť, že po týždni sa zdravotný stav môže výrazne zhoršiť a nebude existovať žiadna možnosť podstúpiť liečbu.

Príjem preferenčných liekov

Voľné lieky na liečbu ochorenia na základe dávok predpisuje endokrinológ na základe diagnózy diabetes mellitus. Za týmto účelom sa pacient podrobí úplnému vyšetreniu, prejde testami glukózy na krv a moč. Po obdržaní všetkých výsledkov lekár vyberie plán podávania a dávky lieku. Všetky tieto informácie sú uvedené v predpise.

Drogy sa vydávajú bezplatne vo všetkých lekárňach štátnej vzorky na základe predpísaného predpisu, čo indikuje požadované množstvo lieku. Spravidla je možné drogy získať za mesiac.

S cieľom predĺžiť výhody a získať bezplatné lieky znova, mali by ste tiež kontaktovať endokrinológa, dostať testované. Keď potvrdíte diagnózu, lekár vám vypíše druhý predpis.

Ak lekár odmietne predpísať koncesné drogy, ktoré sú na zozname bezplatných liekov pre diabetikov, pacient má právo obrátiť sa na vedúceho alebo riaditeľa lekára zdravotníckeho zariadenia. Vrátane vyriešenia problému pomôže okresné oddelenie alebo ministerstvo zdravotníctva.

Wifi zadarmo

Vitajte na sociálnom projekte "First Free WiFi"!

V modernom svete komunikácie, bezplatné WiFi už dávno prestalo byť marketingovým nástrojom na prilákanie cieľovej skupiny do podniku. Sme pevne presvedčení, že WaiFay by mal byť slobodný a prístupný všetkým a všade, rovnako ako koncept samotného internetu, ktorý urobil prielom v komunikáciách 20. storočia.

Tento prelom v 21. storočí môžeme urobiť spoločne len my sami.

Urobme svet lepším miestom! Zaregistrujte sa teraz!

Všetky hlasové hovory a videohovory budú teraz k dispozícii všetkým! Komunikácia v sociálnych sieťach bude pohodlná.

Rýchly a bezplatný internet pre každého! Hrajte online hry! Sledujte vysoko kvalitné video a televíziu zo siete! Choďte nakupovať Vytvorte online obchod!

Prístup na internet zdarma pre každého. S komunitou oddumtsev vytvoríme bezplatnú WiFi sieť pre ľudí na celom svete! Zaregistrujte sa teraz!

Ako získať inzulín zadarmo pre diabetikov v Rusku?

Diabetes mellitus označuje ochorenia so sociálnym významom. Dôvodom je jeho rozšírená prevalencia a stabilný nárast výskytu. Komplikácie diabetes mellitus vedú k invalidite, zvýšenému riziku predčasnej mortality pacientov.

Z tohto dôvodu je zabezpečená alokácia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na kompenzáciu nákladov na lieky používané na liečbu diabetu. Uvoľňujú diabetikom inzulín, tablety na zníženie hladiny cukru v krvi, ktoré sú zahrnuté v príslušnom zozname liekov, testovacích prúžkov pre glukometre, injekčné striekačky.

Okrem toho pacienti s diabetom môžu dostať poukážky na liečbu sanatória a štát je vyplácaný osobám so zdravotným postihnutím. To všetko je zakotvené vo federálnom zákone Ruskej federácie o diabete. Vyjadril práva, ktoré majú pacienti s diabetom a povinnosti štátu ich implementovať.

Výhody pre diabetikov

Voľný inzulín pre diabetikov je poskytovaný pre tie kategórie pacientov, ktorým bola predpísaná inzulínová liečba, bez ohľadu na typ diabetu. Takáto pomoc sa poskytuje Rusom, ako aj osobám, ktoré dostali povolenie na pobyt.

Ustanovenie o bezplatnom poskytovaní liekov zabezpečuje okrem cukrovky aj inzulín a prostriedky na kontrolu hladín glukózy. U pacientov s diabetom, ktorí sú v konštantnej inzulínovej terapii, sa bezplatne vydáva prístroj na monitorovanie hladiny cukru v krvi a testovacích prúžkov v množstve 3-násobnom meraní glukózy v krvi.

V prípade diabetes mellitus typu 2 sú gliklazid, glibenclamid, repaglinid a metformín zaradené do zoznamu voľných liekov v roku 2017. Tiež u druhého typu diabetu pacienti dostávajú testovacie prúžky v množstve 1 kus za deň, ak inzulín nie je predpísaný, potom pacienti musia kúpiť meter za vlastné peniaze.

Zároveň, ak pacient nie je na inzulín, ale patrí do kategórie zrakovo postihnutých, potom pre neho je vydaný prístroj na meranie glukózy a jeden testovací prúžok denne na úkor verejných prostriedkov.

Postup vydávania lekárskych predpisov pre voľný inzulín obsahuje tieto pravidlá:

 1. Pred vydaním predpisu vykonáva endokrinológ vyšetrenie a laboratórne testy.
 2. Frekvencia predpisovania - raz mesačne.
 3. Pacient by mal dostať predpis iba osobne.
 4. Odmietnutie vydať predpis nemožno odôvodniť nedostatkom finančných prostriedkov, pretože všetky platby sa uskutočňujú na úkor federálneho alebo miestneho rozpočtu.
 5. Spory rieši správa kliniky alebo územného fondu povinného zdravotného poistenia.

Aby ste dostali recept od endokrinológa, musíte mať pas, zdravotné poistenie, potvrdenie o poistení, potvrdenie osoby so zdravotným postihnutím (ak je k dispozícii) alebo iný doklad potvrdzujúci právo na preferenčný inzulín.

Okrem toho bude potrebné získať potvrdenie od dôchodkového fondu, že pacient neodmietol poskytnuté dávky.

V prípade odmietnutia (čiastočného alebo úplného) sa príjemcom poskytuje peňažná náhrada, ale jej výška nemôže úplne pokryť náklady na liečbu a rehabilitáciu.

Ako dostať inzulín do lekárne?

Inzulín môžete získať bezplatne v lekárňach, s ktorými má klinika zmluvu. Ich adresu musí oznámiť lekár pacientovi v čase predpisovania. Ak pacient nemal čas prísť do ordinácie lekára, a preto bol ponechaný bez lekárskeho predpisu, potom môže byť kúpený za peniaze v akejkoľvek lekárni.

Pre pacientov s potrebou denných injekcií inzulínu je dôležité mať rezervu lieku, aby ste si nestratili injekciu z akéhokoľvek dôvodu - napríklad z dôvodu pracovného harmonogramu, nedostatku inzulínu v lekárni a premiestnenia. Bez včasného zavedenia nasledujúcej dávky inzulínu do tela sa vyvinú ireverzibilné metabolické poruchy a je možná aj smrť.

Ak len lekár s diabetom môže kontaktovať svojho lekára, môže ho dostať do lekárne príbuzný alebo akýkoľvek zástupca pacienta. Trvanie predpisovania liekov a dodávok sa pohybuje od 2 týždňov do 1 mesiaca. Poznámka o tom musí byť urobená na vydanom recepte.

Ak lekáreň odpovedala, že inzulín neuvoľňujeme zadarmo, budete musieť dostať písomné odmietnutie s uvedením dôvodu odmietnutia, dátumu, podpisu a pečate organizácie. Tento dokument je možné zaslať na regionálny úrad Fondu povinného zdravotného poistenia.

Pri dočasnej neprítomnosti inzulínu musíte vykonať nasledujúce opatrenia:

 • Pridajte číslo predpisu do sociálneho denníka u lekárnika v lekárni.
 • Nechajte kontaktné údaje, aby zamestnanec lekárne mohol informovať o prijatí lieku.
 • Ak objednávka nie je dokončená do 10 dní, správa lekárne by mala pacienta upozorniť a poslať do iných predajní.

Ak stratíte lekársky predpis, mali by ste sa čo najskôr obrátiť na svojho lekára. Keďže okrem vydania nového formulára, lekár o tom musí informovať farmaceutickú spoločnosť.

Takéto opatrenia by mali zabrániť nelegálnemu použitiu liekov.

Odmietnutie predpisovania voľného inzulínu

Ak chcete získať vysvetlenie v prípade odmietnutia lekára poskytnúť predpis na inzulín alebo predpísané lieky a lieky, v prvom rade sa obráťte na hlavného lekára zdravotníckeho zariadenia. Ak na jeho úrovni nie je možné túto otázku objasniť, musíte požiadať o písomné zrieknutie sa práva.

Žiadosť o písomné potvrdenie odmietnutia môže byť verbálna, ale v konfliktnej situácii je lepšie vyhotoviť dve kópie písomnej žiadosti adresovanej hlavnému lekárovi a tajomníkovi, aby dostal poznámku o druhej kópii o prijatí žiadosti o prichádzajúcu korešpondenciu.

V súlade so zákonom musí zdravotnícke zariadenie vydať na takúto žiadosť odpoveď. V tomto prípade môžete kontaktovať Fond povinného zdravotného poistenia. Písomne ​​musíte podať žiadosť, v ktorej sa uvádza, že určitá zdravotnícka inštitúcia sa vzdáva svojich povinností poskytovať preferenčné predpisy na prijímanie liekov pre diabetikov.

Ak existuje možnosť, že pozitívna odpoveď nebude prijatá v týchto fázach, môžu byť tieto kroky: t

 1. Písomné odvolanie na ministerstvo zdravotníctva.
 2. Uplatňovanie na orgány sociálneho zabezpečenia.
 3. Sťažnosť na prokuratúru na konanie zdravotníckych pracovníkov.

Každá žiadosť musí byť vyhotovená v dvoch exemplároch, na kópii, ktorá zostáva v rukách pacienta, musí byť uvedená poznámka o prijatí a registrácii korešpondencie inštitúcie, ktorej je žiadosť zaslaná.

Výhody pre diabetické deti

Deti s detekciou diabetu 1. typu sú postihnuté bez identifikácie čísla skupiny. Časom sa môže odstrániť alebo znovu vydať v závislosti od závažnosti ochorenia. Deti sa môžu rátať s preferenčným príjmom poukážok na ošetrenie v sanatóriu raz ročne.

Štát platí za cestu do a z miesta ošetrenia, liečby a ubytovania v sanatóriu a rodičia dostanú možnosť získať náhradu za život počas zotavovania dieťaťa.

Deti, ako aj tehotné ženy, v prítomnosti alebo neprítomnosti skupiny zdravotne postihnutých, môžu dostať bezplatný glukomer a testovacie prúžky, injekčné pero a lieky, ktoré znižujú hladinu cukru.

Aby ste mohli poberať dávky, musíte podstúpiť lekársku prehliadku. Toto môže vyžadovať nasledujúce dokumenty:

 • Vyhlásenie rodičov.
 • Cestovný pas rodiča alebo opatrovníka, rodný list. Po 14 rokoch - detský pas.
 • Ambulantná karta a iné lekárske záznamy.
 • Ak toto prehodnotenie: osvedčenie o zdravotnom postihnutí a individuálny rehabilitačný program.

Ako získať letenku do sanatória?

Pre diabetikov sa poskytuje odporúčanie na liečbu v rezorte na špecializované sanatóriá. Ak chcete získať bezplatnú letenku, v okresnej klinike musíte získať certifikát vo forme №070 / у-04, a ak je dieťa choré na cukrovku, potom - №076 / у-04.

Potom je potrebné kontaktovať Fond sociálneho poistenia, ako aj akúkoľvek agentúru sociálneho zabezpečenia, ktorá uzavrela dohodu s Fondom. Tento rok by sa malo uskutočniť pred 1. decembrom.

Počas desiatich dní predpísaných zákonom je potrebné odpovedať na otázku, či je k dispozícii poukaz na sanatórium, ktoré zodpovedá profilu choroby, s uvedením dátumu začiatku liečby. Poukážka samotná je pacientovi poskytnutá vopred, najneskôr 21 dní pred príchodom. Mal by byť plne orámovaný, opečiatkovaný Fondom sociálneho poistenia, dokladom o platbe z federálneho rozpočtu. Takéto poukážky nie sú predmetom predaja.

Dva mesiace pred odchodom alebo neskôr sa musíte zaregistrovať v tom istom zdravotníckom zariadení, ktoré vydalo odporúčanie na liečbu sanatória, kartu sanatória. Obsahuje informácie o hlavných a súvisiacich diagnózach pacienta, o liečenej liečbe, o možnosti absolvovať rehabilitačný kurz v tomto sanatóriu.

O ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie sa môžete uchádzať o poukaz a oddelenie Spolkových poukážok. V tomto prípade musíte okrem aplikácie zbierať aj nasledujúce dokumenty:

 1. Cestovný pas občana Ruskej federácie a jeho dve kópie s číslami 2,3,5.
 2. Ak existuje zdravotné postihnutie, potom dve kópie individuálneho rehabilitačného plánu.
 3. Poistné číslo individuálneho osobného účtu - dve kópie.
 4. Osvedčenie o zdravotnom postihnutí - dve kópie.
 5. Z certifikátu penzijného fondu, že pre tento rok existujú nepeňažné výhody - originál a kópia.
 6. Formulár pomoci №070 / y-04 pre dospelého, №076 / y-04 pre dieťa, vydaný ošetrujúcim lekárom. Platí len 6 mesiacov.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete ísť na ošetrenie, musíte lístok vrátiť najneskôr sedem dní pred začiatkom akcie. Po ošetrení v sanatóriu musíte inštitúcii, ktorá ho vydala, poskytnúť odtrhovací kupón na poukážku a lekárovi by sa mal poskytnúť výpis z vykonaných postupov.

Aby ste nemuseli čeliť problémom pri registrácii dávok pre dieťa s diabetom a dospelú kategóriu občanov, ktorí dostávajú lieky a poukážky na zotavenie, musíte pravidelne navštevovať endokrinológa a absolvovať pravidelné vyšetrenia od príbuzných odborníkov, ako aj súbor laboratórnych diagnostických testov. Táto interakcia prispieva k lepšej kontrole diabetu.

Video v tomto článku hovorí o prínosoch pre diabetikov.

Ako diabetici dostať lieky a inzulín zadarmo

Cukrovka je jednou z najbežnejších chorôb na svete. V Rusku je úmrtnosť na diabetes na treťom mieste po rakovine a kardiovaskulárnych ochoreniach. Počet prípadov sa každoročne zvyšuje, v dôsledku čoho dochádza k narastajúcemu zdravotnému postihnutiu pacientov, zdravotnému postihnutiu, výraznému zníženiu kvality života a včasnej úmrtnosti ľudí s diabetom.

V Rusku sa diabetes uznáva ako spoločensky významná choroba a každý rok sa z rozpočtu vyčleňuje obrovské množstvo peňazí na boj proti nemu. Mal by poskytovať pacientom preferenčný inzulín a iné prípravky obsahujúce cukor, testovacie prúžky a injekčné striekačky. Okrem toho má každý pacient s diabetom právo spoliehať sa na preferenčné cesty do špecializovaného sanatória na liečbu. Osoby so zdravotným postihnutím dostávajú od štátu osobitný dôchodok.

Právny rámec, ktorý zabezpečuje poskytovanie preferenčných liekov a súvisiacich liekov pacientom s diabetom, je vysvetlený federálnym zákonom o sociálnej pomoci zo 17. júla 1999 č. 178-ФЗ a uznesením vlády SR č. 890 z 30. júla 1999. Podľa neho sa nielen občanom poskytujú zľavnené lieky. Ruskej federácie, ale aj osoby s povolením na pobyt v Ruskej federácii. Hlavným prínosom pre diabetikov typu 1 a 2 je poskytovanie bezplatných základných liekov a inzulínu.

Voľné lieky a inzulín postup

Aby bolo možné dostať potrebný inzulín alebo iné antidiabetické liečivo bezplatne, je potrebné podstúpiť vyšetrenie endokrinológom na klinike v mieste bydliska. Na základe pacientových analýz odborník píše predpis na požadovanú dávku lieku. Je dôležité si uvedomiť, že predpisovanie preferenčného inzulínu každý mesiac napíše endokrinológ a pacientovi ho osobne podá. Lekár nemá právo napísať predpis s dávkou liekov, ktorá presahuje mesačnú normu. Alebo napíšte predpis na internete. Toto sa vykonáva na dôkladné monitorovanie liečby pacienta a dávok liekov, ktoré užívajú. A tiež aby sa zabránilo plytvaniu drogami. V závislosti od priebehu ochorenia a množstva sprievodných faktorov sa dávka lieku môže líšiť v závislosti od hladiny cukru v krvi.

Na získanie receptu na inzulín musí mať pacient pas, osvedčenie o poistení, zdravotnú politiku, potvrdenie osoby so zdravotným postihnutím alebo akýkoľvek iný doklad, ktorý by potvrdil právo na používanie inzulínu so zľavou. Mali by ste mať aj certifikát od Penzijného fondu o absencii zrieknutia sa štátnych dávok.

Lekár nemá právo odmietnuť prepustenie predpisu pacientovi za životne dôležitý základný liek. Preferenčné drogy sú financované priamo z rozpočtu krajiny a argumenty administratívy, že zdravotnícke zariadenie nie je dostatočne zabezpečené, nie sú presvedčivé - štát platí za drogy, nie kliniku.

Inzulín možno získať v lekárňach, s ktorými má zdravotnícke zariadenie zmluvu. Ich adresu pre pacienta poskytuje lekár, ktorý napísal predpis. Ak pacient kvôli rôznym okolnostiam nemal čas navštíviť lekára a bol ponechaný bez lekárskeho predpisu na inzulín, môže byť v lekárni zakúpený za peniaze.

Platnosť formulára na poskytovanie liekov a inzulínu sa môže líšiť od dvoch týždňov do mesiaca, čo by malo byť uvedené v recepte. Ak je potrebné, aby pacient prišiel na lekársky predpis, potom môže do lekárne prísť na lekársky predpis príbuzný alebo zástupca pacienta s predpisom na jeho rukách.

Čo robiť, ak by sa upustilo od voľného inzulínu

Bohužiaľ, nie vždy diabetici majú možnosť uplatniť svoje zákonné právo na nákup preferenčného inzulínu. Najviac nevinným dôvodom, prečo pacient nemôže dostávať inzulín, je jeho dočasná absencia v lekárni. V tomto prípade musí pacient zapísať do sociálneho denníka s lekárnikom číslo dokladu o práve na bezplatný inzulín. Do desiatich dní po tomto podaní sa má liek podať pacientovi. Ak to z nejakého dôvodu nie je možné, je správa lekárne povinná upozorniť pacienta a poslať ho do iných predajní.

Ak lekáreň má všetky lieky na predpis, ale odmietne ich poskytnúť zadarmo, mali by ste sa obrátiť na Fond povinného zdravotného poistenia, jeho regionálne oddelenie. Ide o organizáciu, ktorá je povinná monitorovať dodržiavanie práv pacientov vrátane diabetu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vždy je potrebné písomne ​​požadovať vydanie zamietnutia s uvedením dôvodu odmietnutia, dátumu, podpisu a pečiatky organizácie. Takýto dizajn nie je vždy možné získať, len preto, že nie všetci zamestnanci majú právo uchovávať a používať pečať a podrobnosti o organizácii. Požiadavka na písomné odmietnutie však spravidla vedie k rýchlemu vyriešeniu konfliktu a poskytnutiu potrebných liekov alebo informácií o tom, ako ich dostať na iné miesto.

Ak stratíte lekársky predpis týkajúci sa inzulínu, mali by ste sa čo najskôr obrátiť na lekára s predchádzajúcim predpisom. Lekár vypíše nový formulár a oznámi túto stratu farmaceutickej spoločnosti. To sa robí s cieľom úplne odstrániť nelegálne užívanie drog.

Ak lekár sám odmieta pacientovi vydať lekársky predpis, potom je vhodné obrátiť sa na hlavného lekára. Ak podanie kliniky pacientovi odmietlo vydať lekársky predpis, malo by sa požiadať o písomné odmietnutie. Žiadosť môže byť ústna, ale je lepšie ju vyhotoviť písomne ​​v dvoch kópiách, z ktorých jedna by mala byť označená zdravotníckym zariadením prichádzajúcej korešpondencie. Zdravotnícke zariadenie je povinné odpovedať v stanovených lehotách. Musíte sa tiež obrátiť na Fond povinného zdravotného poistenia s vyhlásením o nedodržaní povinností zdravotníckeho zariadenia poskytovať lekárske predpisy na zvýhodnené lieky. So žiadosťou o vyriešenie situácie sa môžete obrátiť na Ministerstvo zdravotníctva alebo na orgány sociálneho zabezpečenia. Všetky odvolania musia byť písomné a každá kópia musí byť vyznačená na registrácii korešpondencie inštitúcie, v ktorej bola žiadosť prijatá. Ak v lehote jedného mesiaca nedôjde k žiadnej odpovedi, sťažnosť by mala byť zaslaná prokuratúre, komisárovi pre ľudské práva, so žiadosťou o potlačenie porušovania práv pacienta s diabetom pri poskytovaní zľavy na inzulín.

Podľa najnovších štatistík takmer 300 miliónov ľudí trpí cukrovkou v jednej alebo druhej forme, z ktorých takmer polovica pacientov je závislá od inzulínu. To znamená, že bez včasného zavedenia požadovanej dávky inzulínu do tela môže človek začať nevratné štrukturálne zmeny v tele, môže byť smrteľný. Pre pacienta s diabetes mellitus typu 1 závislým od inzulínu je vždy dôležité mať v prípade nepredvídaných situácií malý prísun inzulínu. Je dôležité prísne dodržiavať diétu, aby ste sa vyhli náhlym skokom v krvi. Požadovaná fyzická aktivita. Svaly nielenže spaľujú prebytočný cukor, ale tiež pomáhajú zlepšovať krvný obeh končatín, zónu rizika zmien gangrenóz u všetkých pacientov s diabetom. Najprísnejšia disciplína a znalosť ich práv pomôžu pacientom s cukrovkou závislou od inzulínu pri náprave ochorenia a udržiavaní normálnej životnej úrovne.

Bez inzulínu pre diabetikov

Ako získať inzulín zadarmo pre diabetikov v Rusku?

Na úpravu spojov naši čitatelia úspešne používajú DiabeNot. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Diabetes mellitus označuje ochorenia so sociálnym významom. Dôvodom je jeho rozšírená prevalencia a stabilný nárast výskytu. Komplikácie diabetes mellitus vedú k invalidite, zvýšenému riziku predčasnej mortality pacientov.

Z tohto dôvodu je zabezpečená alokácia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na kompenzáciu nákladov na lieky používané na liečbu diabetu. Uvoľňujú diabetikom inzulín, tablety na zníženie hladiny cukru v krvi, ktoré sú zahrnuté v príslušnom zozname liekov, testovacích prúžkov pre glukometre, injekčné striekačky.

Okrem toho pacienti s diabetom môžu dostať poukážky na liečbu sanatória a štát je vyplácaný osobám so zdravotným postihnutím. To všetko je zakotvené vo federálnom zákone Ruskej federácie o diabete. Vyjadril práva, ktoré majú pacienti s diabetom a povinnosti štátu ich implementovať.

Výhody pre diabetikov

Voľný inzulín pre diabetikov je poskytovaný pre tie kategórie pacientov, ktorým bola predpísaná inzulínová liečba, bez ohľadu na typ diabetu. Takáto pomoc sa poskytuje Rusom, ako aj osobám, ktoré dostali povolenie na pobyt.

Ustanovenie o bezplatnom poskytovaní liekov zabezpečuje okrem cukrovky aj inzulín a prostriedky na kontrolu hladín glukózy. U pacientov s diabetom, ktorí sú v konštantnej inzulínovej terapii, sa bezplatne vydáva prístroj na monitorovanie hladiny cukru v krvi a testovacích prúžkov v množstve 3-násobnom meraní glukózy v krvi.

V prípade diabetes mellitus typu 2 sú gliklazid, glibenclamid, repaglinid a metformín zaradené do zoznamu voľných liekov v roku 2017. Tiež u druhého typu diabetu pacienti dostávajú testovacie prúžky v množstve 1 kus za deň, ak inzulín nie je predpísaný, potom pacienti musia kúpiť meter za vlastné peniaze.

Zároveň, ak pacient nie je na inzulín, ale patrí do kategórie zrakovo postihnutých, potom pre neho je vydaný prístroj na meranie glukózy a jeden testovací prúžok denne na úkor verejných prostriedkov.

Postup vydávania lekárskych predpisov pre voľný inzulín obsahuje tieto pravidlá:

 1. Pred vydaním predpisu vykonáva endokrinológ vyšetrenie a laboratórne testy.
 2. Frekvencia predpisovania - raz mesačne.
 3. Pacient by mal dostať predpis iba osobne.
 4. Odmietnutie vydať predpis nemožno odôvodniť nedostatkom finančných prostriedkov, pretože všetky platby sa uskutočňujú na úkor federálneho alebo miestneho rozpočtu.
 5. Spory rieši správa kliniky alebo územného fondu povinného zdravotného poistenia.

Aby ste dostali recept od endokrinológa, musíte mať pas, zdravotné poistenie, potvrdenie o poistení, potvrdenie osoby so zdravotným postihnutím (ak je k dispozícii) alebo iný doklad potvrdzujúci právo na preferenčný inzulín.

Okrem toho bude potrebné získať potvrdenie od dôchodkového fondu, že pacient neodmietol poskytnuté dávky.

V prípade odmietnutia (čiastočného alebo úplného) sa príjemcom poskytuje peňažná náhrada, ale jej výška nemôže úplne pokryť náklady na liečbu a rehabilitáciu.

Ako dostať inzulín do lekárne?

Inzulín môžete získať bezplatne v lekárňach, s ktorými má klinika zmluvu. Ich adresu musí oznámiť lekár pacientovi v čase predpisovania. Ak pacient nemal čas prísť do ordinácie lekára, a preto bol ponechaný bez lekárskeho predpisu, potom môže byť kúpený za peniaze v akejkoľvek lekárni.

Pre pacientov s potrebou denných injekcií inzulínu je dôležité mať rezervu lieku, aby ste si nestratili injekciu z akéhokoľvek dôvodu - napríklad z dôvodu pracovného harmonogramu, nedostatku inzulínu v lekárni a premiestnenia. Bez včasného zavedenia nasledujúcej dávky inzulínu do tela sa vyvinú ireverzibilné metabolické poruchy a je možná aj smrť.

Ak len lekár s diabetom môže kontaktovať svojho lekára, môže ho dostať do lekárne príbuzný alebo akýkoľvek zástupca pacienta. Trvanie predpisovania liekov a dodávok sa pohybuje od 2 týždňov do 1 mesiaca. Poznámka o tom musí byť urobená na vydanom recepte.

Ak lekáreň odpovedala, že inzulín neuvoľňujeme zadarmo, budete musieť dostať písomné odmietnutie s uvedením dôvodu odmietnutia, dátumu, podpisu a pečate organizácie. Tento dokument je možné zaslať na regionálny úrad Fondu povinného zdravotného poistenia.

Pri dočasnej neprítomnosti inzulínu musíte vykonať nasledujúce opatrenia:

 • Pridajte číslo predpisu do sociálneho denníka u lekárnika v lekárni.
 • Nechajte kontaktné údaje, aby zamestnanec lekárne mohol informovať o prijatí lieku.
 • Ak objednávka nie je dokončená do 10 dní, správa lekárne by mala pacienta upozorniť a poslať do iných predajní.

Ak stratíte lekársky predpis, mali by ste sa čo najskôr obrátiť na svojho lekára. Keďže okrem vydania nového formulára, lekár o tom musí informovať farmaceutickú spoločnosť.

Takéto opatrenia by mali zabrániť nelegálnemu použitiu liekov.

Odmietnutie predpisovania voľného inzulínu

Ak chcete získať vysvetlenie v prípade odmietnutia lekára poskytnúť predpis na inzulín alebo predpísané lieky a lieky, v prvom rade sa obráťte na hlavného lekára zdravotníckeho zariadenia. Ak na jeho úrovni nie je možné túto otázku objasniť, musíte požiadať o písomné zrieknutie sa práva.

Žiadosť o písomné potvrdenie odmietnutia môže byť verbálna, ale v konfliktnej situácii je lepšie vyhotoviť dve kópie písomnej žiadosti adresovanej hlavnému lekárovi a tajomníkovi, aby dostal poznámku o druhej kópii o prijatí žiadosti o prichádzajúcu korešpondenciu.

V súlade so zákonom musí zdravotnícke zariadenie vydať na takúto žiadosť odpoveď. V tomto prípade môžete kontaktovať Fond povinného zdravotného poistenia. Písomne ​​musíte podať žiadosť, v ktorej sa uvádza, že určitá zdravotnícka inštitúcia sa vzdáva svojich povinností poskytovať preferenčné predpisy na prijímanie liekov pre diabetikov.

Ak existuje možnosť, že pozitívna odpoveď nebude prijatá v týchto fázach, môžu byť tieto kroky: t

 1. Písomné odvolanie na ministerstvo zdravotníctva.
 2. Uplatňovanie na orgány sociálneho zabezpečenia.
 3. Sťažnosť na prokuratúru na konanie zdravotníckych pracovníkov.

Každá žiadosť musí byť vyhotovená v dvoch exemplároch, na kópii, ktorá zostáva v rukách pacienta, musí byť uvedená poznámka o prijatí a registrácii korešpondencie inštitúcie, ktorej je žiadosť zaslaná.

Výhody pre diabetické deti

Deti s detekciou diabetu 1. typu sú postihnuté bez identifikácie čísla skupiny. Časom sa môže odstrániť alebo znovu vydať v závislosti od závažnosti ochorenia. Deti sa môžu rátať s preferenčným príjmom poukážok na ošetrenie v sanatóriu raz ročne.

Štát platí za cestu do a z miesta ošetrenia, liečby a ubytovania v sanatóriu a rodičia dostanú možnosť získať náhradu za život počas zotavovania dieťaťa.

Deti, ako aj tehotné ženy, v prítomnosti alebo neprítomnosti skupiny zdravotne postihnutých, môžu dostať bezplatný glukomer a testovacie prúžky, injekčné pero a lieky, ktoré znižujú hladinu cukru.

Aby ste mohli poberať dávky, musíte podstúpiť lekársku prehliadku. Toto môže vyžadovať nasledujúce dokumenty:

 • Vyhlásenie rodičov.
 • Cestovný pas rodiča alebo opatrovníka, rodný list. Po 14 rokoch - detský pas.
 • Ambulantná karta a iné lekárske záznamy.
 • Ak toto prehodnotenie: osvedčenie o zdravotnom postihnutí a individuálny rehabilitačný program.

Ako získať letenku do sanatória?

Pre diabetikov sa poskytuje odporúčanie na liečbu v rezorte na špecializované sanatóriá. Ak chcete získať bezplatnú letenku, v okresnej klinike musíte získať certifikát vo forme №070 / у-04, a ak je dieťa choré na cukrovku, potom - №076 / у-04.

Potom je potrebné kontaktovať Fond sociálneho poistenia, ako aj akúkoľvek agentúru sociálneho zabezpečenia, ktorá uzavrela dohodu s Fondom. Tento rok by sa malo uskutočniť pred 1. decembrom.

Počas desiatich dní predpísaných zákonom je potrebné odpovedať na otázku, či je k dispozícii poukaz na sanatórium, ktoré zodpovedá profilu choroby, s uvedením dátumu začiatku liečby. Poukážka samotná je pacientovi poskytnutá vopred, najneskôr 21 dní pred príchodom. Mal by byť plne orámovaný, opečiatkovaný Fondom sociálneho poistenia, dokladom o platbe z federálneho rozpočtu. Takéto poukážky nie sú predmetom predaja.

Dva mesiace pred odchodom alebo neskôr sa musíte zaregistrovať v tom istom zdravotníckom zariadení, ktoré vydalo odporúčanie na liečbu sanatória, kartu sanatória. Obsahuje informácie o hlavných a súvisiacich diagnózach pacienta, o liečenej liečbe, o možnosti absolvovať rehabilitačný kurz v tomto sanatóriu.

O ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie sa môžete uchádzať o poukaz a oddelenie Spolkových poukážok. V tomto prípade musíte okrem aplikácie zbierať aj nasledujúce dokumenty:

 1. Cestovný pas občana Ruskej federácie a jeho dve kópie s číslami 2,3,5.
 2. Ak existuje zdravotné postihnutie, potom dve kópie individuálneho rehabilitačného plánu.
 3. Poistné číslo individuálneho osobného účtu - dve kópie.
 4. Osvedčenie o zdravotnom postihnutí - dve kópie.
 5. Z certifikátu penzijného fondu, že pre tento rok existujú nepeňažné výhody - originál a kópia.
 6. Formulár pomoci №070 / y-04 pre dospelého, №076 / y-04 pre dieťa, vydaný ošetrujúcim lekárom. Platí len 6 mesiacov.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete ísť na ošetrenie, musíte lístok vrátiť najneskôr sedem dní pred začiatkom akcie. Po ošetrení v sanatóriu musíte inštitúcii, ktorá ho vydala, poskytnúť odtrhovací kupón na poukážku a lekárovi by sa mal poskytnúť výpis z vykonaných postupov.

Aby ste nemuseli čeliť problémom pri registrácii dávok pre dieťa s diabetom a dospelú kategóriu občanov, ktorí dostávajú lieky a poukážky na zotavenie, musíte pravidelne navštevovať endokrinológa a absolvovať pravidelné vyšetrenia od príbuzných odborníkov, ako aj súbor laboratórnych diagnostických testov. Táto interakcia prispieva k lepšej kontrole diabetu.

Video v tomto článku hovorí o prínosoch pre diabetikov.

Cukrovka a inzulín. Liečba inzulínom pri cukrovke

Ak chcete (alebo nechcete, ale životné sily) začať liečbu cukrovky s inzulínom, potom sa musíte naučiť veľa o tom, aby sa dosiahol požadovaný účinok. Inzulínové zábery sú nádherný, jedinečný spôsob, ako kontrolovať diabetes typu 1 a typu 2, ale len vtedy, ak s týmto liekom zaobchádzate s náležitým ohľadom. Ak ste motivovaný a disciplinovaný pacient, potom inzulín vám pomôže udržať normálnu hladinu cukru v krvi, vyhnúť sa komplikáciám a žiť o nič horšie ako vaši rovesníci bez diabetu.

Pre všetkých pacientov s diabetom 1. typu, ako aj pre niektorých pacientov s diabetom 2. typu, sú inzulínové injekcie absolútne nevyhnutné na udržanie normálnej hladiny cukru v krvi a zabránenie komplikáciám. Drvivá väčšina diabetikov, keď im lekár povie, že je čas užiť si inzulín, odoláva všetkým svojim silám. Lekári spravidla netrvajú príliš veľa, pretože už majú dosť starostí. V dôsledku toho sa komplikácie diabetu, ktoré vedú k invalidite a / alebo predčasnej smrti, stali epidémiou.

Ako liečiť inzulínové injekcie pri diabete

Je potrebné liečiť inzulínové injekcie pri diabete, nie ako prekliatie, ale ako dar z neba. Najmä potom, čo zvládnete techniku ​​bezbolestných inzulínových injekcií. Po prvé, tieto injekcie šetria komplikácie, predlžujú život pacienta s diabetom a zlepšujú jeho kvalitu. Po druhé, inzulínové injekcie znižujú zaťaženie pankreasu a vedú k čiastočnému obnoveniu jeho beta buniek. Týka sa to pacientov s diabetom 2. typu, ktorí dôsledne vykonávajú liečebný program a dodržiavajú režim. Je tiež možné obnoviť beta bunky u pacientov s diabetom 1. typu, ak ste boli nedávno diagnostikovaný a okamžite ste začali byť riadne liečení inzulínom. Prečítajte si viac v článkoch „Program pre účinnú liečbu diabetu 2. typu“ a „Medové týždne pre diabetes typu 1: ako ho predĺžiť na mnoho rokov“.

 • Liečba cukrovky 1. typu inzulínom: začnite odtiaľto. Druhy inzulínu a pravidlá pre jeho skladovanie.
 • Čo inzulín pichnúť, v akej dobe av akých dávkach. Schémy diabetu 1. typu a diabetu 2. typu.
 • Lantus a Levemir - predĺžený inzulín
 • Pred jedlom vypočítajte rýchlu dávku inzulínu
 • Inzulínové striekačky, injekčné striekačky a ihly k nim. Aké injekčné striekačky je lepšie používať.
 • Ultrashort inzulín Humalog, NovoRapid a Apidra. Ľudský krátky inzulín
 • Ako nariediť inzulín, aby ste presne napichli nízke dávky
 • Liečba dieťaťa s diabetom 1. typu so zriedeným inzulínom Humalog (poľské skúsenosti) t

Uvidíte, že mnohé z našich odporúčaní na kontrolu hladiny cukru v krvi s inzulínovými zábermi sú v rozpore so všeobecne prijatými odporúčaniami. Dobrou správou je, že nemusíte brať nič za samozrejmosť. Ak máte presný glukomer (uistite sa, že), potom to rýchlo ukáže, ktorých rady pomáhajú pri liečbe cukrovky, a ktorých nie.

Aké sú typy inzulínu

Existuje mnoho typov a názvov inzulínu pre diabetes na farmaceutickom trhu dnes, a časom bude ešte viac. Inzulín je rozdelený podľa hlavného znaku - ako dlho znižuje hladinu cukru v krvi po injekcii. Existujú nasledujúce typy inzulínu:

 • ultrashort - konať veľmi rýchlo;
 • krátka - pomalšia a hladšia ako krátka;
 • priemerné trvanie akcie („priemer“);
 • dlhodobo pôsobiace (predĺžené).

V roku 1978 boli vedci po prvýkrát schopní „nútiť“ Escherichia coli na produkciu ľudského inzulínu pomocou metód genetického inžinierstva. V roku 1982 začala americká spoločnosť Genentech masívny predaj. Predtým sa použil hovädzí a bravčový inzulín. Sú odlišné od človeka, a preto často spôsobujú alergické reakcie. V súčasnosti sa už nepoužíva živočíšny inzulín. Diabetes je masívne liečený injekciami ľudského geneticky upraveného inzulínu.

Charakteristika inzulínových prípravkov

Profil činnosti (štandardné veľké dávky)

Na úpravu spojov naši čitatelia úspešne používajú DiabeNot. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Profil účinku (diéta s nízkym obsahom sacharidov, malé dávky)

Od roku 2000 začali nové rozšírené typy inzulínu (Lantus a Glargin) vytláčať NPH-inzulín s priemernou dĺžkou trvania (protaphan). Nové rozšírené typy inzulínu nie sú len ľudský inzulín, ale jeho analógy, t.j. modifikované, zlepšené v porovnaní so skutočným ľudským inzulínom. Lantus a Glargin pôsobia dlhšie a hladšie a tiež menej často spôsobujú alergie.

Je pravdepodobné, že nahradenie inzulínu NPH inzulínom Lantus alebo Levemir ako predĺženým (bazálnym) inzulínom zlepší výsledky liečby diabetu. Porozprávajte sa so svojím lekárom. Prečítajte si viac v článku „Rozšírený inzulín Lantus a Glargin. Stredný NPH inzulín protaphan “.

Koncom 90-tych rokov sa objavili ultrashortové inzulínové analógy, Humalog, NovoRapid a Apidra. Súťažili s krátkym ľudským inzulínom. Ultra krátko pôsobiace inzulínové analógy začínajú znižovať hladinu cukru v krvi do 5 minút po injekcii. Pôsobia silne, ale nie dlho, nie dlhšie ako 3 hodiny. Porovnajme na obrázku akčné profily analógu ultrashortu a „bežného“ ľudského krátkeho inzulínu.

Ďalšie informácie nájdete v článku „Ultrashort inzulín Humalog, NovoRapid a Apidra. Ľudský krátky inzulín.

Varovanie! Ak ste na diéte s nízkym obsahom sacharidov na liečbu diabetu 1. alebo 2. typu, ľudský krátky inzulín je vhodnejší ako analógy inzulínu pôsobiaceho v ultra-krátkom čase.

Môžem prestať používať inzulínové zábery po ich spustení?

Mnoho diabetikov sa obáva, že sa začnú liečiť inzulínovými injekciami, pretože ak začnete, potom sa inzulín nezbavíte. K tomu môžete odpovedať, že je lepšie robiť inzulínové injekcie a žiť normálne ako viesť osoby so zdravotným postihnutím v dôsledku komplikácií súvisiacich s cukrovkou. A okrem toho, ak sa začnete liečiť inzulínovými injekciami včas, potom v prípade diabetu typu 2 táto šanca zvyšuje, že ich bude možné časom odmietnuť bez poškodenia zdravia.

V pankrease existuje mnoho buniek rôznych typov. Beta bunky sú tie, ktoré produkujú inzulín. Zomierajú hromadne, ak musia pracovať so zvýšeným zaťažením. Sú tiež usmrtené toxicitou glukózy, t.j. chronicky zvýšeným krvným cukrom. Predpokladá sa, že v skorých štádiách diabetu typu 1 alebo 2 niektoré beta bunky už uhynuli, niektoré boli oslabené a chystajú sa zomrieť a len niekoľko z nich stále pracuje normálne.

Inzulínové injekcie uvoľňujú beta bunky. Normalizujete tiež hladinu cukru v krvi s nízkym obsahom sacharidov. V takýchto priaznivých podmienkach mnohé z vašich beta buniek prežijú a budú naďalej produkovať inzulín. Šanca na to je vysoká, ak začnete vykonávať liečbu diabetes typu 2 alebo program liečby cukrovky 1. typu včas, v počiatočných štádiách.

Pri diabete 1. typu je po začiatku liečby „medové týždne“, kedy potreba inzulínu klesá takmer na nulu. Prečítajte si, čo to je. Popisuje tiež, ako ho predĺžiť na mnoho rokov a dokonca aj na celý život. Pri diabete typu 2 je šanca vzdať sa injekcií inzulínu 90%, ak sa naučíte cvičiť s radosťou a budete to robiť pravidelne. A samozrejme musíte striktne dodržiavať diétu s nízkym obsahom sacharidov.

Záver. Ak sú indikácie, mali by ste začať s liečbou cukrovkou inzulínovými injekciami čo najskôr, bez omeškania. To zvyšuje pravdepodobnosť, že po čase bude možné inzulínové injekcie odmietnuť. Znie to paradoxne, ale je to. Zvládnite techniku ​​bezbolestných injekcií inzulínu. Vykonajte program liečby diabetes typu 2 alebo program liečby cukrovky 1. typu. Prísne dodržiavať režim, nie relaxovať. Aj keď úplne odmietnete podať injekciu, potom budete v každom prípade schopní zvládnuť minimálne dávky inzulínu.

Čo je koncentrácia inzulínu

Biologická aktivita a dávky inzulínu sa merajú v jednotkách (U). V malých dávkach má 2 IU inzulín znížiť hladinu cukru v krvi presne 2 krát silnejšiu ako 1 IU. Na stupnici inzulínovej striekačky aplikovanej v ED. Väčšina injekčných striekačiek má stupnicu v mierke 1-2 ED a preto neumožňuje presné odoberanie malých dávok inzulínu z injekčnej liekovky. To je obrovský problém, ak potrebujete pichnúť dávku 0,5 IU inzulínu a menej. Možnosti jeho riešenia sú opísané v článku „Inzulínové striekačky a striekačky“. Prečítajte si aj návod na riedenie inzulínu.

Koncentrácia inzulínu je informácia o tom, koľko AU je obsiahnuté v 1 ml roztoku v injekčnej liekovke alebo náplni. Najčastejšie používanou koncentráciou je U-100, t.j. 100 IU inzulínu v 1 ml kvapaliny.U inzulínu sa tiež zistilo, že je v koncentrácii U-40. Ak máte inzulín s koncentráciou U-100, potom použite injekčné striekačky, ktoré sú určené pre inzulín tejto koncentrácie. Je napísaný na obale každej injekčnej striekačky. Injekčná striekačka pre inzulín U-100 s objemom 0,3 ml obsahuje až 30 IU inzulínu a injekčnú striekačku s kapacitou 1 ml až 100 IU inzulínu. Injekčné striekačky s objemom 1 ml - najbežnejšie v lekárňach. Kto môže potrebovať dávku vraha 100 IU inzulínu hneď - je ťažké povedať.

Existujú situácie, keď diabetický pacient má inzulín U-40 a injekčné striekačky iba U-100. Aby ste dostali správne množstvo inzulínu s injekciou, v tomto prípade musíte do injekčnej striekačky natiahnuť 2,5 krát viac roztoku. Je zrejmé, že existuje veľmi veľká šanca na chybu a injekciu nesprávnej dávky inzulínu. Tam bude buď zvýšená hladina cukru v krvi alebo ťažká hypoglykémia. Preto je lepšie takéto situácie nedovoliť. Ak máte inzulín U-40, skúste si ho podať a striekačky U-40.

Je sila v rôznych typoch inzulínu identická?

Rôzne typy inzulínu sa medzi sebou líšia rýchlosťou nástupu a trvaním účinku a ich účinnosť prakticky nie je. To znamená, že 1 IU rôznych typov inzulínu bude približne rovnako znižovať hladinu cukru v krvi u pacienta s diabetom. Výnimkou z tohto pravidla je ultrakrátka inzulín. Humalog je približne 2,5-krát silnejší ako krátke typy inzulínu a NovoRapid a Apidra sú 1,5-krát silnejšie. Preto by mali byť dávky analógov ultrashortu oveľa nižšie ako ekvivalentné dávky krátkeho inzulínu. Toto je najdôležitejšia informácia pre pacientov s diabetom, ale z nejakého dôvodu sa na ňu nezameriavajú.

Pravidlá ukladania inzulínu

Ak uchovávate zapečatenú liekovku alebo náplň s inzulínom v chladničke pri teplote + 2-8 ° C, potom si uchová všetky svoje účinky až do dátumu exspirácie vytlačeného na obale. Vlastnosti inzulínu sa môžu zhoršiť, ak sa uchovávajú pri izbovej teplote dlhšie ako 30-60 dní.

Po podaní prvej dávky z nového balenia lieku Lantus sa liek musí úplne použiť do 30 dní, pretože inzulín stratí významnú časť svojej aktivity. Levemir po prvom použití môže byť uchovávaný približne 2-krát dlhšie. Inzulíny s krátkym a stredným trvaním účinku, ako aj Humalog a NovoRapid, sa môžu uchovávať pri izbovej teplote do 1 roka. Inzulín Apidra (glulizín) sa najlepšie uchováva v chladničke.

Ak inzulín stratil časť svojej aktivity, potom to povedie k nevysvetliteľne vysokej hladine cukru v krvi u pacienta s diabetom. V takomto prípade môže byť číry inzulín zakalený, ale môže zostať priehľadný. Ak sa inzulín stal trochu bahnitým, znamená to, že sa definitívne zhoršil a nemožno ho použiť. NPH-inzulín (protaphan) v normálnom stave nie je transparentný, preto je s ním ťažší. Pozorne zistite, či sa zmenil jeho vzhľad. V každom prípade, ak inzulín vyzerá dobre, neznamená to, že sa nezhoršil.

Čo musíte skontrolovať, či je hladina cukru v krvi počas niekoľkých dní v rade nevysvetliteľne vysoká:

 • Porušili ste diétu? Skryli sa ukryté sacharidy do vašej stravy? Prekonali ste sa?
 • Možno ste mali vo svojom tele infekciu, ktorá bola stále skrytá? Prečítajte si "Skákanie cukru v krvi kvôli infekčným chorobám."
 • Je váš inzulín zlý? Toto je obzvlášť pravdepodobné, ak používate injekčné striekačky viac ako jedenkrát. Vzhľad inzulínu nebudete vedieť. Takže len skúste začať praskanie "čerstvé" inzulín. Prečítajte si o opakovanom použití inzulínových striekačiek.

Uchovávajte dlhodobé zásoby inzulínu v chladničke, na polici vo dverách, pri teplote + 2-8 ° C. Neuchovávajte inzulín! Dokonca aj po rozmrazení sa už nezvratne zhoršila. Injekčná liekovka alebo inzulínová náplň, ktorú práve používate, môžete uchovávať pri izbovej teplote. To platí pre všetky typy inzulínu, okrem Lantusu, Levemiru a Apidry, ktoré sú najlepšie uchovávané v chladničke po celú dobu.

Neskladujte inzulín v uzamknutom aute, ktoré sa môže prehriať aj v zime, alebo v odkladacej schránke. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Ak teplota v miestnosti dosiahne + 29 ° C a viac, vložte všetok inzulín do chladničky. Ak je inzulín vystavený teplote + 37 ° C alebo vyššej počas 1 dňa alebo dlhšie, musí sa zlikvidovať. Najmä, ak sa prehreje v uzamknutom aute. Z toho istého dôvodu je nežiaduce nosiť injekčnú liekovku alebo injekčné pero s inzulínom v blízkosti tela, napríklad vo vrecku na košeli.

Opäť vás varujeme: je lepšie nepoužívať injekčné striekačky, aby ste nepokazili inzulín.

Doba pôsobenia inzulínu

Musíte jasne vedieť, ako dlho po podaní inzulínu začne pôsobiť, ako aj keď jeho účinok ustane. Tieto informácie sú vytlačené na návode. Ale ak dodržiavate diétu s nízkym obsahom sacharidov a dávate malé dávky inzulínu, nemusí to byť pravda. Pretože informácie, ktoré poskytol výrobca, sú založené na dávkach inzulínu, ďaleko presahujú informácie, ktoré vyžadujú diabetici na diéte s nízkym obsahom sacharidov.

Ak chcete začať inzulínovú liečbu inzulínovými injekciami, navrhnite, ako dlho po podaní injekcie inzulín začne pôsobiť, skúste tabuľku „Charakteristika inzulínových prípravkov“, ktorá je uvedená vyššie v tomto článku. Vychádza z údajov z rozsiahlej praxe Dr. Bernsteina. Informácie obsiahnuté v tejto tabuľke, je potrebné objasniť pre seba individuálne s pomocou častých meraní hladiny cukru v krvi glukózy meter.

Veľké dávky inzulínu začínajú pôsobiť rýchlejšie ako malé a ich účinok trvá dlhšie. Trvanie inzulínu je tiež rozdielne pre rôznych ľudí. Účinok injekcie sa výrazne urýchli, ak cvičíte na tú časť tela, kde ste dostali inzulín. Túto nuanciu treba vziať do úvahy, ak nechcete urýchliť činnosť inzulínu. Nepodávajte si napríklad injekciu predĺženého inzulínu do ramena skôr, ako pôjdete do posilňovne, kde s touto rukou zdvihnete činku. Inzulín z brucha sa vo všeobecnosti veľmi rýchlo vstrebáva a pri každom fyzickom cvičení ešte rýchlejšie.

Monitorovanie výsledkov liečby inzulínom inzulínu

Ak máte takú závažnú cukrovku, že potrebujete podať rýchle inzulínové injekcie pred jedlom, potom sa odporúča nepretržite vykonávať úplnú kontrolu krvného cukru. Ak pre dobrú kompenzáciu diabetu dostávate dostatok injekcií predĺženého inzulínu v noci a / alebo ráno, bez injekcií rýchleho inzulínu pred jedlom, stačí zmerať Váš cukor ráno nalačno a večer pred spaním. Úplná kontrola hladiny cukru v krvi sa však vykonáva 1 deň v týždni a výhodne 2 dni každý týždeň. Ak sa ukáže, že váš cukor je najmenej 0,6 mmol / l nad alebo pod cieľovými hodnotami, potom sa musíte poradiť s lekárom a niečo zmeniť.

Uistite sa, že merať cukor pred začiatkom telesnej výchovy triedy, na konci, rovnako ako s intervalom 1 hodinu v priebehu niekoľkých hodín po dokončení cvičenia. Mimochodom, prečítajte si našu jedinečnú metódu, ako získať potešenie z fyzického cvičenia s diabetom. Sú tu tiež opísané spôsoby prevencie hypoglykémie počas fyzickej aktivity u pacientov závislých od inzulínu.

Ak máte infekčné ochorenie, potom všetky dni, počas ktorých sa liečite, strávite úplnú kontrolu nad cukrom v krvi a rýchlo rýchlo normalizujete vysoký cukor rýchlymi injekciami inzulínu. Všetci diabetici, ktorí dostávajú inzulínové injekcie, musia pred jazdou skontrolovať svoj cukor a potom každú hodinu, kým idú. Pri riadení potenciálne nebezpečných strojov - to isté. Ak sa zaoberáte potápaním, potom sa potápajte každých 20 minút na kontrolu cukru.

Ako ovplyvňuje počasie požiadavky na inzulín

Keď náhle zimy ustúpia teplému počasiu, mnohí diabetici zrazu zistia, že ich potreba inzulínu výrazne klesá. To možno určiť, pretože merač krvnej glukózy vykazuje príliš nízku hladinu cukru v krvi. Títo ľudia potrebujú inzulín v teplej sezóne a zvyšuje sa v zime. Príčiny tohto javu nie sú presne stanovené. Predpokladá sa, že pod vplyvom teplého počasia sa periférne krvné cievy uvoľňujú lepšie a zlepšuje sa dodávanie krvi, glukózy a inzulínu do periférnych tkanív.

Záver je, že musíte starostlivo monitorovať hladinu cukru v krvi, keď je výrazne teplejšie vonku, aby sa zabránilo hypoglykémii. Ak cukor príliš klesne, znížte dávku inzulínu. U diabetikov, ktorí tiež trpia lupus erythematosus, sa môže stať všetko inak. Čím teplejšie počasie, tým väčšia je potreba inzulínu.

Keď sa človek s diabetom začne liečiť inzulínovými injekciami, on, ako aj jeho rodinní príslušníci, priatelia a kolegovia by mali poznať príznaky hypoglykémie a ako mu pomáhať v prípade silného útoku. Všetci ľudia, s ktorými žijete a pracujete, si prečítajú našu stránku o hypoglykémii. Je podrobný a napísaný jednoduchým jazykom.

Liečba diabetu inzulínom: závery

Článok poskytuje základné informácie o tom, že všetci pacienti s diabetom 1. alebo 2. typu, ktorí dostávajú inzulínové injekcie, musia vedieť. Hlavná vec - viete, aké typy inzulínu existujú, aké vlastnosti majú, rovnako ako pravidlá pre skladovanie inzulínu, aby sa nezhoršilo. Odporúčam, aby ste si pozorne prečítali všetky články v bloku „Inzulín v liečbe diabetu 1. a 2. typu“, ak chcete dosiahnuť dobrú kompenzáciu za Váš diabetes. A samozrejme, starostlivo dodržiavať nízko-sacharidov stravy. Zistite, aká je metóda malého zaťaženia. Použite ho na udržanie stabilnej normálnej hladiny cukru v krvi a na podávanie minimálnych dávok inzulínu.